คนสมัยใหม่

ภาษาอังกฤษ


n modernist
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: up-to-date people
คำตรงข้าม: คนล้าสมัย
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้