คนลึกลับ

ภาษาอังกฤษ


n deep person
คำอธิบาย: คนที่ทำตัวให้ยากที่จะค้นหา, คนที่ผู้อื่นเข้าใจได้ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: obscure person , mystery man
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารของบริษัทค้าไม้ได้รับจดหมายจากคนลึกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว