คนละเอียด

ภาษาอังกฤษ


n fastidious person
ความหมายเหมือนกับ: คนเนี๊ยบ
คำที่เกี่ยวข้อง: meticulous person , punctilious person , delicate person