คนละทิศคนละทาง

ภาษาอังกฤษ


adv in all direction
คำอธิบาย: ไม่ไปทางหรือแนวเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: คนละทาง
คำตรงข้าม: ทางเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนกระโดดหนีกันไปคนละทิศคนละทางเพียงแค่ได้ยินเสียงร้องของแมว