คนร่อนเร่พเนจร

ภาษาอังกฤษ


n tramp
คำที่เกี่ยวข้อง: vagabond , vagrant , hobo