คนรุ่นใหม่

ภาษาอังกฤษ


n young generation
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: new generation
คำตรงข้าม: คนรุ่นเก่า , คนรุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค: คนรุ่นใหม่มักจะลืมประเพณีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา