คนรับภาระ

ภาษาอังกฤษ


n one carrying a burden
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แบกภาระ , คนแบกภาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: one who shoulders a burden , responsibility , burden bearer
คำตรงข้าม: ผู้โยนภาระ