คนรักสนุก

ภาษาอังกฤษ


n pleasure-loving people
คำอธิบาย: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fun-loving person
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน