คนรักษาการ

ภาษาอังกฤษ


n one acting temporarily in place of