คนรวย

ภาษาอังกฤษ


n the rich
ความหมายเหมือนกับ: คนร่ำรวย , คนมั่งมี
คำที่เกี่ยวข้อง: millionaire , man of wealth , wealthy person , rich person
คำตรงข้าม: คนจน
ตัวอย่างประโยค: ความแตกต่างระหว่างรายได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ในสังคมได้
n wealthy person
คำอธิบาย: ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เศรษฐี , ผู้ร่ำรวย , ผู้มั่งมี
คำที่เกี่ยวข้อง: the rich , millionaire
คำตรงข้าม: คนจน
ตัวอย่างประโยค: คนรวยมักใช้เงินฟาดหัวเพื่อตัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ