คนยากจน

ภาษาอังกฤษ


n the poor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนจน , คนยากคนจน
คำตรงข้าม: คนร่ำรวย , คนมั่งมี , เศรษฐี , คนรวย
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ของคนยากจนให้ดีขึ้น