คนมุสลิม

ภาษาอังกฤษ


n Muslim
ความหมายเหมือนกับ: ชาวอิสลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: Moslem , Islam