คนมือเย็น

ภาษาอังกฤษ


adj green hand
คำที่เกี่ยวข้อง: deft hand at planting
คำตรงข้าม: มือร้อน