คนมือร้อน

ภาษาอังกฤษ


adj unskilled hand at planting
คำที่เกี่ยวข้อง: unfit to planting
คำตรงข้าม: มือเย็น