คนมีเงิน

ภาษาอังกฤษ


n the rich
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรวย , คนมั่งมี , คนมีสตางค์ , เศรษฐี
คำที่เกี่ยวข้อง: wealthy people
คำตรงข้าม: คนจน
ตัวอย่างประโยค: สมชายมากรุงเทพก็ได้มาเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของคนมีเงิน