คนมีระเบียบ

ภาษาอังกฤษ


n punctilious person
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเจ้าระเบียบ , คนมีวินัย
ตัวอย่างประโยค: น้องสาวแสนขี้เกียจอย่างเธอน่ะหรือจะไปอยู่กับคนมีระเบียบที่บ้านใหญ่ได้