คนมั่งมี

ภาษาอังกฤษ


n the rich
ความหมายเหมือนกับ: คนรวย , เศรษฐี
คำที่เกี่ยวข้อง: millionaire , man of wealth , wealthy person , rich person
คำตรงข้าม: คนจน , คนยากจน
ตัวอย่างประโยค: คนมั่งมีไม่ควรจะเบียดเบียนคนจน