คนภูเขา

ภาษาอังกฤษ


n hill tribe
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเขา , ชาวดอย , คนดอย
คำที่เกี่ยวข้อง: mountaineer
n hill tribe
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเขา , ชาวดอย , คนดอย
คำที่เกี่ยวข้อง: mountaineer