คนภาคเหนือ

ภาษาอังกฤษ


n northerner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: northern people
คำตรงข้าม: คนใต้
n northerner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: northern people
คำตรงข้าม: คนใต้