คนฟัง

ภาษาอังกฤษ


n audience
คำอธิบาย: ผู้รับฟังหรือรับชมรายการที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือแพร่ภาพทางโทรทัศน์เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ฟัง
คำที่เกี่ยวข้อง: listener
คำตรงข้าม: คนพูด
ตัวอย่างประโยค: พระให้ศีลเสร็จก็เริ่มสวดอภิธรรม คนฟังนั่งฟังไม่ถึงอึดใจก็ซุบซิบกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top