คนพูดมาก

ภาษาอังกฤษ


n big mouth
คำที่เกี่ยวข้อง: talkative person
ตัวอย่างประโยค: คนพูดมากเป็นคนน่ารำคาญ มักไม่มีใครอยากพูดด้วย