คนพื้นเพเดียวกัน

ภาษาอังกฤษ


n neighbor
คำที่เกี่ยวข้อง: neighbour
คำตรงข้าม: คนต่างถิ่น