คนพิจารณา

ภาษาอังกฤษ


n one who consider carefully
คำที่เกี่ยวข้อง: one who deliberates


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top