คนพาล

ภาษาอังกฤษ


n hooligan
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเลว , คนเกเร
คำที่เกี่ยวข้อง: delinquent , yob/yobbo , ruffian , vandal , lager lout
คำตรงข้าม: คนดี
ตัวอย่างประโยค: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี