คนพยากรณ์

ภาษาอังกฤษ


n astrologer
ความหมายเหมือนกับ: โหร , หมอดู , ผู้ทำนาย