คนผีทะเล

ภาษาอังกฤษ


n devil
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนผี , คนทะลึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: pest , impudent or bad person
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก