คนผี

ภาษาอังกฤษ


n devil
ความหมายเหมือนกับ: คนทะลึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: pest , impudent or bad person