คนป่าเถื่อน

ภาษาอังกฤษ


n barbarian
คำอธิบาย: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเถื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: savage
ตัวอย่างประโยค: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้