คนป่วย

ภาษาอังกฤษ


n patient
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนไข้ , ผู้ป่วย , คนเจ็บ
ตัวอย่างประโยค: การรักษาผู้ที่ถูกไฟลวกไม่ได้หยุดเพียงแค่เมื่อคนป่วยกลับบ้านได้เท่านั้น บางคนต้องกลับมารับการผ่าตัดอีก