คนปากสว่าง

ภาษาอังกฤษ


n tattletale
ความหมายเหมือนกับ: คนปากบอน , คนปากโป้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: gossip , blabbermouth , bigmouthed , outspoken , indiscreet , shoot off one´s mouth