คนประท้วง

ภาษาอังกฤษ


n protester
ความหมายเหมือนกับ: คนคัดค้าน , ผู้คัดค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: demonstrator
คำตรงข้าม: ผู้สนับสนุน