คนบันทึก

ภาษาอังกฤษ


n recorder
คำที่เกี่ยวข้อง: secretary (for a meeting)