คนบอกบท

ภาษาอังกฤษ


n prompter
ความหมายเหมือนกับ: คนคุมบท , คนกำกับบท
คำที่เกี่ยวข้อง: script controller , play director , cue controller