คนธรรพ์

ภาษาอังกฤษ


n Gandharvas
คำอธิบาย: ชาวสวรรค์พวกหนึ่ง เป็นบริวารท้าวธตรฐ มีความชำนาญในวิชาดนตรีและขับร้อง