คนธรรพศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n musical science
คำอธิบาย: วิชาดนตรีและขับร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: science of music and singing