คนท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษ


n native
คำที่เกี่ยวข้อง: primitive , inhabitant , local person