คนท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษ


n native
คำที่เกี่ยวข้อง: primitive , inhabitant , local person


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top