คนทุจริต

ภาษาอังกฤษ


n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาล
n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาล