คนทุจริต

ภาษาอังกฤษ


n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาล
n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top