คนที่มีชื่อเสียง

ภาษาอังกฤษ


n film star
ความหมายเหมือนกับ: ศิลปิน , คนเด่น , คนดัง , ผู้แสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: movie star , celebrity , actor , actress , star