คนทำงานบ้าน

ภาษาอังกฤษ


n housekeeper
ความหมายเหมือนกับ: คนรับใช้ , คนใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: maid , servant