คนทันสมัย

ภาษาอังกฤษ


n modernist
คำที่เกี่ยวข้อง: up-to-date people
คำตรงข้าม: คนล้าสมัย