คนทะลึ่ง

ภาษาอังกฤษ


n devil
ความหมายเหมือนกับ: คนผี
คำที่เกี่ยวข้อง: pest , impudent or bad person