คนทรงเจ้า

ภาษาอังกฤษ


n medium
ความหมายเหมือนกับ: คนทรง
n medium
ความหมายเหมือนกับ: ร่างทรง
คำที่เกี่ยวข้อง: invoker , conjuror