คนตาย

ภาษาอังกฤษ


n the dead
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ตาย
คำตรงข้าม: คนเป็น
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งว่ามีผู้พบคนตายที่บึงแห่งหนึ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top