คนตาม

ภาษาอังกฤษ


n follower
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ปฏิบัติตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: supporter
คำตรงข้าม: ผู้นำ