คนตัดสินใจ

ภาษาอังกฤษ


n decision-maker
คำที่เกี่ยวข้อง: person who decides