คนตกงาน

ภาษาอังกฤษ


n unemployable person
คำที่เกี่ยวข้อง: the unemployed