คนดู

ภาษาอังกฤษ


n audience
คำอธิบาย: กลุ่มคนที่ร่วมเข้าชมการแสดงหรือกีฬาเป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ชม , คนชม
คำที่เกี่ยวข้อง: spectator , onlooker
คำตรงข้าม: ผู้แสดง
ตัวอย่างประโยค: มีคนดูเพียง 10 คนเท่านั้นที่บอกว่าดูละครเรื่องนี้รู้เรื่อง

คำที่มี "คนดู" ในคำ


คนดูแลเด็ก n nurse
ความหมายเหมือนกับ: คนเลี้ยงเด็กค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top