คนดี

ภาษาอังกฤษ


n virtuous men
คำตรงข้าม: คนชั่ว , คนเลว
n good person
ความหมายเหมือนกับ: คนซื่อสัตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: upright person , honest person , righteous person