คนดี

ภาษาอังกฤษ


n virtuous men
คำตรงข้าม: คนชั่ว , คนเลว
n good person
ความหมายเหมือนกับ: คนซื่อสัตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: upright person , honest person , righteous person


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top