คนดิบ

ภาษาอังกฤษ


n barbarian
ความหมายเหมือนกับ: คนเถื่อน , คนป่าเถื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: savage