คนซื่อสัตย์

ภาษาอังกฤษ


n good person
ความหมายเหมือนกับ: คนดี
คำที่เกี่ยวข้อง: upright person , honest person , righteous person